Doneren?

 Om veel redenen zijn wij op zoek naar een donatie, wilt u een donatie doen? Dat kan natuurlijk op rekeningnummer NL94 RABO 0112 6529 99 op naam van Stichting Markelo Promotie o.v.v. Truck Run Hof van Twente 2019